Piorun zrodzony z gniewu

scroll down to see more pictures included in the book – under the description
więcej przykładowych zdjęć pojawiających się w książce znajduje się pod opisem

format: 30×20 cm
paper / papier: Arctic Matte 170g
number of pages / ilość stron: 70
number of photographs / ilość fotografii: 56
print run / nakład: 10
language / język: PL
cover / okładka: soft / miękka
publication year / rok wydania: 2021

On October the 22nd, 2020, polish constitutional court said that legislation allowing the abortion of malformed foetuses was incompatibile with the constitution. So called ‘abortion compromise ‘ implemented in 1993 was going to be replaced with almost total abortion ban. The same day, in the evening time, first protestants took to the streets. The day after, despite of the COVID-19 pandemic, in big number of cities and country towns, thousands of people started to express disapproval against this legislative change. The protests lasted incessantly couple of weeks, and then decreased and became irregular.

First manifestation in Lodz gathered few thousands of people. The biggest protest took place on October 28th 2020. Approximately 30 000 crowd passed through the streets of the city. It was the biggest anti-government march after 2nd World War in this borough.

During those days, police often used excessive force. The biggest acts of violence took place on the streets of Warsaw, where policeman used tear gas and took protestants to cauldron. In the city of Lodz, police actions were more balanced, but there were some incidents. Police attempt to exert pressure by asking many of the participants to prove their identity and trying to stop some of the marches.

On January 27th, 2021 verdict has been published. This action was new trigger for protestants. People went on the streets again.

Photos collected in this book are my subjective interpretation of events that took place in Łódź during the first months of Women Strike. They are my tribute to all people that still believe that we are able to win fight for change.

—— —— ——

W dniu 22 października 2020 roku, sprzyjający partii rządzącej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wykonywanie aborcji w przypadku ciężkich wad płodu jest niezgodne z Konstytucją. Tym samym, po trwających kilka lat próbach, które każdorazowo kończyły się masowym sprzeciwem obywateli, zerwany został tzw. “kompromis aborcyjny”. Tego samego dnia wieczorem ulicami Warszawy przeszedł pierwszy protest. Nazajutrz, pomimo trwającej pandemii, w wielu miastach i miasteczkach ludzie zaczęli organizować się na ulicach. Trwało to nieprzerwanie przez kilkanaście dni. Przez następne tygodnie protesty odbywały się z mniejszą częstotliwością.

W Łodzi pierwsze manifestacje gromadziły po kilka tysięcy osób. W dniu 28.10.2020 odbył się największy w tym mieście protest po II Wojnie Światowej. Zgromadził on około 30 tysięcy uczestników. Kolejne zgromadzenia były mniejsze, brało w nich udział od kilkuset do kilku tysięcy uczestników.

W trakcie tych dni Policja często nadużywała siły. Działo się to zwłaszcza na ulicach w Warszawy, gdzie Policja wielokrotnie używała gazu i zamykała protestujących w tak zwanym kotle. W Łodzi działania Policji były bardziej wyważone, ale nie obyło się bez kilku incydentów, takich jak próby wywarcia presji na uczestnikach poprzez ich spisywanie, czy też próby uniemożliwienia przemieszczania się strajkujących.

27 stycznia 2021 wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany, co po raz kolejny poskutkowało wzmożeniem działań na ulicy.

Fotografie zebrane w tej książce są próbą subiektywnego przedstawienia tego, co działo się w Łodzi w czasie pierwszych miesięcy Strajku Kobiet i są hołdem dla wszystkich osób, które nadal wierzą, że uda się wywalczyć zmiany.